AI-texter: Hur står de sig mot mänskligt skriven text?

AI-texter: Hur står de sig mot mänskligt skriven text?

AI texter har blivit ett allt vanligare fenomen på nätet. AI som ChatGPT och Bard har revolutionerat hur vi skapar och konsumerar texter online. Är en AI som skriver texter alltid smart att använda? Och hur fungerar det egentligen? Det, och lite till, spanar vi in här!

ChatGPT är vanligaste AI:n att skriva texter med.

AI som skriver texter vs mänskliga skribenter

Kan en AI text göra lika väl ifrån sig som texter skrivna av erfarna skribenter? Svaret på frågan är inte definitivt, det beror helt och hållet på. Idag är AI-verktyg som Bard och ChatGPT hjälpsamma för den som snabbt vill fylla ut en sida.

Kvaliteten dock, den brister mellan varven. AI texter är ofta snabbskrivna men inte helt korrekta faktamässigt, det beror på att förlegad information använts, grammatiska fel inkluderats och att dagens AI som skriver texter fortfarande inte behärskar det svenska språket lika väl som svenska skribenter.

Om vi jämför de två blir det tydligt att båda har sina för- och nackdelar. AI-texter skrivs extremt snabbt, men som vanligt är snabbast inte alltid bäst. För när hastigheten prioriteras brukar kvaliteten brista.

Mänskliga skribenter, å andra sidan, tar mer betalt, längre tid och kan ibland inkludera känslor istället för fakta i sina texter. Med det sagt uppskattar vi dock det mänskliga mycket mer, vi är ju alla människor och en så kallad ”human touch” behövs alltid för att få bästa möjliga resultat.

För- och nackdelar med AI texter

Fördelar med AI-texter:

 1. Effektivitet: AI kan producera stora mängder text på kort tid, vilket är användbart för snabba redaktionella behov och kontinuerlig uppdatering av innehåll.
 2. Mångsidighet: ChatGPT och liknande system kan anpassas för att skapa texter inom olika ämnesområden och stilar, vilket ökar mångsidigheten och tillgängligheten av genererat innehåll.
 3. 24/7 hela tiden: AI är inte begränsat av arbets- eller tidszoner. Det kan generera text när som helst, vilket är särskilt fördelaktigt för globala plattformar och webbplatser.
 4. Ständig förbättring: AI-algoritmer som ChatGPT lär sig kontinuerligt från nya data och förbättras över tid. Det innebär att genererade texter kan bli mer precisa och relevanta över tiden.

Begränsningar med AI-texter:

 1. Brist på mänsklig inlevelse: AI saknar känslor och mänsklig inlevelse, vilket kan göra att dess texter känns opersonliga och saknar den subtilitet som en mänsklig skribent kan införliva.
 2. Kreativitet och originalitet: Även om AI kan vara kreativt, saknar det den unika kreativa förmågan och originella perspektiv som en mänsklig skribent kan erbjuda.
 3. Förståelse av kontext: AI kan ha svårigheter att förstå kontext och nyanser i vissa situationer, vilket kan leda till felaktiga tolkningar eller missförstånd i texten.
 4. Etik och värderingar: AI-genererade texter reflekterar inte moraliska eller etiska värderingar på samma sätt som en mänsklig skribent. Det kan skapa potentiella problem när det gäller att hantera känsliga ämnen.
 5. Fakta och information: AI-texter skrivs ofta baserat på info som hittas av sökmotoron. Det finns dock inget som garanterar att informationen som skrivs är korrekt, man måste alltid dubbelkolla faktan som uppges i texterna.

Mänskliga skribenters styrkor

Om ni frågar oss här på SEO Content Services överväger mänskliga skribenters styrkor fortfarande fördelarna hos AI som kan skriva texter. Anledningarna är många, nedan finner du de viktigaste punkterna enligt oss.

 1. Kreativitet och originalitet: Mänskliga skribenter har en unik förmåga att införliva kreativitet och originalitet i sina texter, vilket gör dem mer engagerande och unika.
 2. Känslomässig intelligens: Mänskliga skribenter kan förstå och uttrycka känslor på ett sätt som AI ännu inte kan replikera fullständigt. Detta gör texterna mer empatiska och anpassade till specifika målgrupper.
 3. Kontextuell förståelse: Människor har en naturlig förmåga att förstå och tolka komplexa kontexter och nyanser i ett ämne, något som AI fortfarande har svårt med.
 4. Etiska och moraliska överväganden: Mänskliga skribenter kan navigera genom etiska dilemman och integrera moraliska värderingar på ett sätt som AI ännu inte kan göra självständigt.
 5. Inhämtning och granskning av fakta: En människa kan enklare se vilka sidor som är värda att hämta hem information ifrån. AI har svårt att urskilja seriösa från oseriösa aktörer och kan därför presentera felaktig informatino i sina texter.
 6. SEO: Även om ChatGPT vet vad SEO är kan den inte alltid anpassa texterna baserat på vad som funkar i ett särskilt land. AI har fortfarande svårt med mindre språk, även om den behärskar engelska rätt bra. Idag är en SEO konsult fortfarande bättre för den som vill få sin webbplats att växa.

Vill du skriva texter med AI?

Om du är intresserad av att prova AI för att skriva texter finns ett par saker som kan vara bra att känna till i förväg. Det är inte alltid så lätt som att bara säga åt Chat GPT eller Bard att skriva en text åt dig, du behöver instruera korrekt också.

Tänk på detta när du ska skriva AI texter:

 • Var övertydlig. AI kan skriva text, men det är inte alltid den följer dina instruktioner. Chat GPT, till exempel, har aldrig följt våra instruktioner gällande textens längd när vi har provat. Ber man om en artikel på 1 000 ord finns ingen garanti att texten faktiskt blir så lång. ChatGPT på svenska vill helst korta ner det hela och brukar ge oss ungefär hälften av det vi bett om.
 • AI behärskar inte svenska felfritt. När du skriver med Chat GPT på svenska brukar det ofta resultera i många språkliga fel. Det handlar om versaler enligt engelskans struktur, grammatiska fel och direktöversatta meningar med engelsk struktur på orden. Om du vill att AI ska skriva svenska texter behöver korrekturläsa och ofta skriva om text. Vi är experter på det och erbjuder redigering där vi kan skriva om text som skapats av AI-verktyg.
 • Sätt rubriker i förväg. Genom att själv sätta dina rubriker kommer AI texterna bli bättre eftersom att du begränsar AI-verktygets svängrum. Med tydliga rubriker vet exempelvis ChatGPT eller Bard exakt vad som ska behandlas. Har du mer generella rubriksättningar kan texten sväva iväg och tappa relevans.

Sammanfattning

AI som ChatGPT är på frammarsch, vägen fram är dock lång. Det finns fortfarande väldigt många förbättringsområden och än idag är den mänsklige skribenten bättre, både faktamässigt och inom andra aspekter.

Den som är på jakt efter kvantitet snarare än kvalitet kan dock komma att uppskatta AI-verktygen som underlättar i vardagen. Om du vill undervisa dig själv rekommenderar vi dig att läsa på om vertygen, hur man använder dem och vad som är bra att granska när det gäller texterna. Läs mer om ChatGPT så kanske du blir nästa AI-trollkarl!

Frilansskribent

Vad är en frilansskribent? Med en frilansande skribent menas en person som arbetar med textpå frilansbasis. Detta innebär att personen inte är fast anställd hos något företag, istället blir frilansskribenten kontrakterad för uppdrag hos olika arbetsgivare.

Vi erbjuder frilanstjänster och du kan anlita vår frilansskribent för att få kvalitet samtidigt som du sparar pengar. Innan allt kommer igång kommer vi överens om ett arvode och antal texter/ord som ska levereras inom en utsatt tid.Sökes frilansskribent?

Är du på jakt efter en frilansskribent? Då har du kommit rätt. Vi är ett antal frilansskribenter med lång erfarenhet av branschen. Våra skribenter är vana av att skriva alla möjliga sorters texter till olika företag på frilansbas.

Det kan vara allt från SEO-texter till artiklar och blogginlägg. Vi är experter inom digital marknadsföring.

Anlita vår frilansskribent

Vi erbjuder frilansskribenter för alla typer av uppdrag. Behöver du hjälp med omskrivningar eller SEO texter? Specifika artiklar inom ett nischat område eller allmänna blogginlägg för att skapa innehåll eller få upp söktrafiken?

Våra frilansskribenter kommer att utföra uppdrag i linje med dina instruktioner. Nedan går vi igenom hur exakt det går till när du anlitar en frilansskribent och vad du bör tänka på. Behöver vi skriva kontrakt och när är uppdraget avslutat och klart?

Så beställer du text av frilansskribent

 1. Placera order

  Vår kontakt börjar med att vi får in en order från dig. Vi frilansskribent går igenom ordern och ger ett prisförslag.

 2. Överenskommelse

  Ni accepterar prisförslaget, eller kommer med ett motbud, och arbetet kan påbörjas.

 3. Arbetet påbörjas

  Vår frilansskribent påbörjar uppdraget enligt ordern. Under arbetets gång får du uppdateringar, beräknad tid för färdigställan och annan viktig information.

 4. Uppdraget avslutas

  När frilansskribenten är färdig redigerar vi texten för att uppfylla våra krav. Därefter skickas materialet till dig för feedback. Om du är nöjd avslutat uppdraget här, annars implementerar vi feedback och återkommer på nytt.

 5. Betalning

  När ordern färdigställts skickar vi en faktura för arbetet.


Svårare än så är det inte. Om du önskar att beställa återkommande text kan vi därefter sätta upp ett personligt dokument där ditt företag kan placera framtida ordrar enklare. På så vis kan du och vi enkelt hålla koll på vad som beställts, vad som är klart och vad som återstår.

Varför anlita på frilans?

Vad är fördelarna med att anlita på frilansbas? Den största fördelen är att kunna anlita en SEO-skribent vid behov, vilket kan vara ett sätt att hålla nere kostnaderna.

Kanske behövs en erfaren skribent endast i företagets uppstartsfas eller vid stora kampanjer? Då kan det vara smart att anlita en frilansskribent.

Spara pengar

Anlita en frilansskribent vid behov och spara pengar åt ditt företag. Anställningar på heltid kan vara kostsamma och inte alltid lönsamma i längden om det inte finns något att göra för skribenten.

Att anlita en frilansskribent blir därför ett flexibelt sätt att ta in experthjälp när det behövs. Kanske finns behovet över en längre tid eller endast för ett kort uppdrag, oavsett så underlättar det att inte ha kostsamma utgifter under en oöverskådlig framtid. 

Experthjälp

En frilansskribent är expert inom sitt område och har tränat upp sin förmåga att skriva texter utefter olika behov. Ofta brinner skribenten för att skriva och tar sitt uppdrag på stort allvar. Skribenten har också expertis inom språk, stilar och olika typer av texter.

Något en frilansskribent ofta är van vid att skriva en viss typ av texter inom ett specifikt område. Därför kan frilansskribenten också snabbt sätta sig in i ett företags behov och ser snabbt vad som kan göras för att förbättra produkten eller hemsidan.

Anpassade texter

Behöver du hjälp med produktbeskrivningar eller recensioner? Inget är främmande för skribenten, som kan anpassa sig efter vad du är ute efter. Kanske går det till och med att komma på nya idéer efter att ha bollat texter med någon av våra skribenter. 

Texten anpassas alltid efter den ton och stil som företaget använder. Formella företag kräver formella texter, en liten e-handlare kanske vill ha en annan stil på sitt innehåll. Vi anpassar oss alltid efter den bransch kunden är verksam i, och vilken typ av text du är i behov av.

Enkla betalningar

Hur fungerar betalningen till en frilansskribent? Efter färdigställd order kommer skribenten att skicka en faktura ställd till dig som kund. När fakturan är betald är allting klart.

Det är en stor skillnad mot att ha en anställd. Då måste du betala ut löner och betala in arbetsgivaravgift samt sociala avgifter. Allt detta sköter en frilansare själv genom sitt eget företag, vilket gör att du slipper tänka på mer administration än nödvändigt. 

Vår frilansskribent finns här för dig

När du anlitar någon av våra frilansskribenter behöver du inte tvivla på att skribenten inte är tillräckligt insatt i just ditt företag. Alla våra skribenter har lång erfarenhet av att skriva och vet vad det innebär att anlitas för ett frilansuppdrag.

Känn dig trygg så sköter våra skribenter resten. Att ha lång erfarenhet inom yrket betyder att våra skribenter är anpassningsbara och lätt kan sätta sig in i ett ämne. Vi är alla experter på att leta upp information och skriva en anpassad text om just det specifika ämnet. 

Frilans skribent – expertområden

Anlita oss när du behöver experthjälp inom våra expertområden. En del branscher är stora och det finns ämnen som vi har skrivit om i flera års tid.

Vår expertis ligger inom dessa områden:

 • iGaming/casino – recensioner, guider och nyheter inom iGaming
 • Kryptovalutor – olika kryptovalutor och att handla på kryptomarknaden
 • Finans – ekonomi, låneinstitut och analyser av finansmarknaden
 • Hälsa – allt om frisksport, välmående och hälsotrender
 • Resor – resmål, restrender och tips för olika destinationer
 • Marknadsföring – säljande texter för ditt företag

Vad gör en frilansskribent?

Vardagen för en frilansskribent ser olika ut av flera anledningar. En frilansskribent kan ha ett kontor, jobba hemifrån eller hos en kund – gemensamt är att datorn är det centrala arbetsverktyget. Det är här vi skriver våra texter som vi sedan skickar till kunder.

En del av jobbet som frilansskribent kan också bestå av administration och försäljning av tjänster. Kanske har skribenten en hemsida eller söker aktivt nya uppdrag på olika plattformar. Den största tiden går dock åt att skriva och ha regelbunden kontakt med kunder.

Översättning på frilans

En skribent är i regel också intresserad av andra språk än sitt modersmål. Många av oss har bott i olika länder och skaffat oss språkkunskaper. Vi har även mångårig erfarenhet av att översätta. Fråga oss därför gärna om översättning och vilka språk vi översätter från.

Den vanligaste språkkombinationen är engelska till svenska vilket vi har erfarenhet inom. Kanske behöver du även en text översatt från svenska till engelska? Oavsett vilken språkkombination så finns vi alltid här även när du behöver översättningar till och från svenska.

Till skillnad från webbplatser som Upwork eller Fiverr har vi på SEO Content Services inga mellanhänder. Du köper tjänsten direkt från oss och slipper därför att betala extraavgifter.

Frilans vs AI

I dagens värld blir användningen av AI-verktyg vanligare och vanligare. AI-robotar kan skriva väldigt snabbt och effektivt, men sanningen är att de fortfarande ligger efter.

Kvaliteten är det som premieras hos oss på SEO Content Services, det är även därför alla våra texter är skrivna av människor. Tjänster som ChatGPT kan förvisso snabba på texterna, men produkten leverar texter som kräver efterarbete i form av redigering och faktagranskning.

Det är väldigt vanligt att AI-verktyg hämtar förlegad information från ouppdaterade webbplatser.Vanliga frågor

Man kan höra av sig till olika företag och byråer som söker skribenter på frilansbasis. Du kan även gå med i olika frilansgrupper eller erbjuda tjänster så att företag kan kontakta dig.

Priset varierar beroende på uppdraget och skribenten. Är det ett uppdrag som kräver mycket research så är priset högre, medan enklare uppdrag har billigare priser. I regel debiteras du per ord.

Vi tar emot din order och kommer överens om ett pris. Därefter utför och levererar vi uppdraget åt ditt företag.

Det finns många webbplatser som specialiserar sig på arbete åt frilansare. De största är Fiverr, Upwork och Freelancer.com.

[simple-author-box]

Vad är egentligen SEO?

Sökmotoroptimering är något som är avgörande för att din webbplats ska kunna synas i resultatet i sökmotorer. Att ha en sökmotoroptimerad webbplats ökar chansen att få besökare till din webbplats. 

SEO = Sökmotoroptimering

I denna text går vi igenom vad du bör tänka på när det kommer till sökmotoroptimering. Vi kikar även på vad du kan göra för att optimera din hemsida på bästa sätt. Fortsätt läsa för att lära dig om länkuppbyggnad, domänrankning och hur du kan optimera prestandan för din webbplats. 

Vad betyder SEO?

SEO står för Search Engine Optimization, vilket på svenska översätts till sökmotoroptimering. Syftet med SEO är att förbättra en webbplats rangordning i sökmotorernas resultat vilket leder till ökad synlighet online. 

Genom att använda strategier och tekniker inom sökmotoroptimering kan du öka chanserna att din webbplats visas högre upp när användare söker efter relevanta termer. Med hjälp av vår SEO-konsult kan du snabbt sätta upp en strategi.

Sökmotoroptimering är en central del av digital marknadsföring och innefattar olika aspekter, inklusive användning av nyckelord, länkbyggande, att skriva SEO-texter och teknisk optimering. 

Att förstå vad sökmotoroptimering innebär är avgörande för att skapa bra textinnehåll som når ut till din målgrupp och rankar högre i sökresultaten. Att anlita en skribent kan visa sig vara ovärderligt för företag som siktar på att komma ut på nätet.

Därför behöver din webbplats sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering (SEO) är avgörande för din webbplats av flera anledningar:

 • Ökad synlighet: Genom att optimera din webbplats för sökmotorer ökar du chansen att synas bland de första resultaten vid sökningar.
 • Trafikgenerering: En högre placering i sökresultaten leder till ökad organisk trafik till din webbplats, vilket ger en ökad chans till potentiella kunder.
 • Bättre användarupplevelse: SEO fokuserar på att förbättra webbplatsens struktur och användarvänlighet, vilket resulterar i en positivare upplevelse för besökare.
 • Konkurrensfördel: Med effektiv sökmotoroptimering kan du sticka ut i den digitala konkurrensen och öka din webbplats auktoritet inom din bransch.
 • Mätbara resultat: Genom att använda verktyg som Google Analytics och Google Search Console kan du mäta och analysera effekterna av din SEO-strategi, vilket möjliggör kontinuerlig förbättring.

Att investera i sökmotoroptimering är en strategisk åtgärd för långsiktig framgång och ökad synlighet online.

Viktiga punkter inom sökmotoroptimering

När det kommer till sökmotoroptimering är det viktigt att vara medveten om flera nyckelpunkter för att maximera effekten. Från användning av relevanta nyckelord till teknisk optimering och kvalitativt innehåll. 

Dessa aspekter samverkar för att stärka din webbplatsens synlighet och ranking i sökresultaten. Här är några viktiga punkter att överväga när man diskuterar SEO.

SEO Content

För att optimera din webbplats effektivt är det avgörande att fokusera på kvalitativa texter som är noggrant anpassade efter ämnet och syftet. Varje ord och mening bör vara strategiskt utvalda för att maximera relevans för sökord och öka chansen att synas i sökresultaten. 

Kvalitativ text skapar en engagerande användarupplevelse, samtidigt som den tillfredsställer sökmotorernas krav. Genom att undvika långa meningar och istället satsa på korta, tydliga paragrafer kan du göra dina texter lättlästa och lockande för både besökare och sökmotorer.

Sidans prestanda

En snabb laddningstid är en grundläggande faktor för en effektiv webbsida. Sökrobotar och besökare värdesätter snabbhet, och därför är det viktigt att minimera laddningstiden. Optimering av bilder genom komprimering och anpassning är avgörande. 

Vidare bör webbplatsen vara byggd på en responsiv plattform för att säkerställa en smidig användarupplevelse på olika enheter. Genom att prioritera sidans prestanda, inklusive laddningstid och optimering av multimediaelement, skapar du en positiv användarupplevelse och förbättrar chanserna till högre sökmotorrankning.

Länkstruktur

En välplanerad länkstruktur är en hörnsten i effektiv sökmotoroptimering. Genom att skapa en hierarki av interna länkar kan du öka sökrobotarnas förståelse för din webbplats och dess innehåll. Dessutom spelar externa länkar till och från relevanta sidor en avgörande roll. 

De indikerar till sökmotorerna att din webbplats är en trovärdig källa inom sitt ämnesområde. En sund länkstruktur skapar en väg av användarvänlighet och auktoritet, vilket i sin tur kan leda till förbättrad ranking och synlighet i sökresultaten.

Domänrankning

Domänrankning, eller domain rating, är en nyckelfaktor för din webbplats digitala auktoritet. Det är en sammanvägning av webbplatsens samlade länkprofil och dess påverkan på sökmotorrankningen. En hög domänrankning signalerar till sökmotorerna att din webbplats är auktoritativ och pålitlig inom sitt område. 

För att stärka din domänrankning är det avgörande att bygga högkvalitativa och relevanta länkar samt skapa anpassade texter som attraherar naturliga länkar från andra källor med auktoritet. 

Sökordsoptimering

Sökordsoptimering är kärnan i att öka synligheten och relevansen för din webbplats. Genom att noggrant välja relevanta sökord i ditt innehåll ökar du chansen att din webbplats rankar högre i sökresultaten. 

Det är viktigt att förstå din målgrupps sökbeteende och använda de termer de mest sannolikt använder. Sprid sökorden strategiskt genom texten för att undvika överoptimering och skapa en naturlig läsupplevelse. 

Long-tail sökord

Long-tail sökord utgör en kraftfull strategi för att öka synligheten på nätet genom att rikta in sig på specifika och mer sällsynta sökfraser. 

Medan de kanske genererar mindre trafik jämfört med bredare sökord, har long-tail sökord fördelen av att locka mer relevanta och potentiellt konverterande besökare. 

Långsiktig SEO-strategi

Att lyckas med SEO är ingen snabb process; det är en investering i långsiktig framgång. Många företag önskar omedelbara resultat, men sanningen är att sökmotoroptimering tar tid. Det kräver noggrann planering, anpassad text och kontinuerlig övervakning och justeringar över tid. 

En långsiktig strategi flr sökmotoroptimering innefattar regelbunden uppdatering av innehåll, skriva bra text, optimering av tekniska aspekter, och skapande av högkvalitativa länkar. Genom att ha realistiska förväntningar kan du bygga en stabil närvaro online, som varar över tid. 

Fler besökare högre upp i sökresultaten

Att ranka högt i sökresultaten har oftast en direkt koppling till ökat antal webbplatsbesök. Enligt en undersökning från Backlinko visar det sig att över 75 % av användarna inte klickar förbi den första sidan med sökresultat på Google.

Denna data understryker starkt vikten av att sträva efter en topposition i sökresultaten för att maximera synligheten och öka möjligheterna till fler besökare till din webbplats.

Varför vill man ha fler besökare?

Att öka antalet besökare på din webbplats har många fördelar:

 • Fler läsare: Ökad trafik innebär att ditt innehåll når en större publik, vilket kan stärka din online-närvaro och etablera dig som en auktoritet inom ditt område.
 • Fler kunder: Fler besökare ökar chanserna att konvertera dem till kunder. Genom att nå ut till en bredare målgrupp kan du öka din kundbas och expandera din verksamhet.
 • Högre omsättning: Med fler besökare ökar möjligheterna till försäljning och därmed omsättningen. 
 • Bättre synlighet: Högre besökarantal signalerar till sökmotorerna att din webbplats är relevant och populär. Det kan resultera i bättre placeringar i sökresultaten och därmed förbättrad synlighet.

Att sträva efter att locka fler besökare är inte bara en kvantitativ målsättning utan också en strategi för att förbättra olika aspekter av din digitala närvaro och framgång.

Vanliga termer inom SEO förklarade

Nedan kan du se ett par vanliga termer som ofta används inom sökmotoroptimering. 

 • Nyckelord: De specifika ord eller fraser som användare söker efter och som är strategiskt inkluderade i webbplatsens innehåll för att förbättra synligheten.
 • Meta-taggar: Koder i HTML som ger information om en webbsida till sökmotorer. Meta-titlar och meta-beskrivningar är exempel på meta-taggar.
 • Backlink: En länk från en annan webbplats till din. Kvalitativa backlinks bidrar till ökad auktoritet och bättre ranking.
 • Alt-text: En beskrivande text som tillhandahålls för bilder på en webbplats, vilket hjälper sökmotorer att förstå bildens innehåll.
 • Sitemap: En lista över alla sidor på en webbplats som hjälper sökmotorer att indexera och navigera webbplatsen mer effektivt.
 • Crawling: Processen där sökmotorer skannar och indexerar webbplatser för att förstå deras innehåll och struktur.
 • Indexering: Inkluderingen av webbplatsens sidor i sökmotorernas databaser för att visas i sökresultaten.
 • Robots.txt: En textfil på en webbplats som styr sökmotorernas crawlning genom att ange vilka sidor de bör ignorera.
 • Canonical URL: En URL som används för att undvika duplicering av innehåll och bibehålla enhetlighet.
 • Länk Juice: Mängden auktoritet eller värde som överförs från en webbsida till en annan genom en länk.
 • SERP: Förkortning för ”Search Engine Results Page,” den sida där sökresultaten visas efter en användares sökning.
 • Long-tail sökord: Specifika och längre fraser som användare söker efter, vanligtvis med lägre konkurrens och högre konverteringspotential.
 • Organisk trafik: Besök till en webbplats som genereras naturligt genom sökresultat, inte genom betalda annonser.
 • Bounce Rate: Andelen besökare som lämnar en webbplats efter att ha besökt endast en sida, vilket kan indikera bristande intresse eller relevans.

Sammanfattning

SEO är den moderna tidens marknadsföring. Numera styr inte TV-bolagen eller traditionell media, istället har Google, Yandex, Bing och andra sökmotorer tagit över stafettpinnen.

Anledningarna till det är många, men framförallt erbjuder deras databaser mer information, mer djupdykning och mer ärlighet. Detta leder till att människor föredrar att själva eftersöka den information man är ute efter, Google och sökmotorer erbjuder bara hjälp.

Vi på SEO Content Services hoppas att du med denna inblick lärt dig något nytt om just sökmotoroptimering. Förhoppningsvis kan du implementera den nya kunskapen i ditt företags verksamhet för att driva mer trafik till dina webbplatser.

Om du är intresserad av att lära dig mer eller få ditt företag att växa med SEO-hjälp är det bara att kontakta oss. Vi utbildar, skriver och konsulterar för att få online-verksamheter att blomma.

Välkomna till SEO Content Services

Hej och välkommen till SEO Content Services! Vi lanserade sajten under oktober 2023 och planerar att fortsätta bygga tills vi är nöjda.

Bolaget är vid din sida när det gäller marknadsföring på nätet i olika former. Fokuset ligger främst på att skapa content på svenska och engelska, erbjuda hjälp med SEO, översättning samt korrekturläsning.

Genom att kontakta oss kan du snabbt och enkelt få mer information om våra tjänster, priser med mer.

Grundaren bakom SEO Content Services är Jacob Juntunen, en erfaren SEO-skribent med flera års erfarenhet från iGaming och krypto. Med den här tjänsten vill han nå nya marknader, kunder samt etablera sig som en konkurrenskraftig aktör inom just content.

Följ oss för uppdateringar

Vår Linkedin-sida är ansiktet utåt, tillsammans med hemsidan. Här, under inlägg, kommer aktuella uppdateringar att presenteras, värdefulla inlägg att publiceras och andra typer av bloggliknande inlägg kan också komma att publiceras.

Målsättningen är att dela med oss av den kunskap som vi besitter inom de olika områdena.

Följ oss för trevliga insikter, informativa texter och annat spännande!