AI-texter: Hur står de sig mot mänskligt skriven text?

AI-texter: Hur står de sig mot mänskligt skriven text?

AI texter har blivit ett allt vanligare fenomen på nätet. AI som ChatGPT och Bard har revolutionerat hur vi skapar och konsumerar texter online. Är en AI som skriver texter alltid smart att använda? Och hur fungerar det egentligen? Det, och lite till, spanar vi in här!

ChatGPT är vanligaste AI:n att skriva texter med.

AI som skriver texter vs mänskliga skribenter

Kan en AI text göra lika väl ifrån sig som texter skrivna av erfarna skribenter? Svaret på frågan är inte definitivt, det beror helt och hållet på. Idag är AI-verktyg som Bard och ChatGPT hjälpsamma för den som snabbt vill fylla ut en sida.

Kvaliteten dock, den brister mellan varven. AI texter är ofta snabbskrivna men inte helt korrekta faktamässigt, det beror på att förlegad information använts, grammatiska fel inkluderats och att dagens AI som skriver texter fortfarande inte behärskar det svenska språket lika väl som svenska skribenter.

Om vi jämför de två blir det tydligt att båda har sina för- och nackdelar. AI-texter skrivs extremt snabbt, men som vanligt är snabbast inte alltid bäst. För när hastigheten prioriteras brukar kvaliteten brista.

Mänskliga skribenter, å andra sidan, tar mer betalt, längre tid och kan ibland inkludera känslor istället för fakta i sina texter. Med det sagt uppskattar vi dock det mänskliga mycket mer, vi är ju alla människor och en så kallad ”human touch” behövs alltid för att få bästa möjliga resultat.

För- och nackdelar med AI texter

Fördelar med AI-texter:

 1. Effektivitet: AI kan producera stora mängder text på kort tid, vilket är användbart för snabba redaktionella behov och kontinuerlig uppdatering av innehåll.
 2. Mångsidighet: ChatGPT och liknande system kan anpassas för att skapa texter inom olika ämnesområden och stilar, vilket ökar mångsidigheten och tillgängligheten av genererat innehåll.
 3. 24/7 hela tiden: AI är inte begränsat av arbets- eller tidszoner. Det kan generera text när som helst, vilket är särskilt fördelaktigt för globala plattformar och webbplatser.
 4. Ständig förbättring: AI-algoritmer som ChatGPT lär sig kontinuerligt från nya data och förbättras över tid. Det innebär att genererade texter kan bli mer precisa och relevanta över tiden.

Begränsningar med AI-texter:

 1. Brist på mänsklig inlevelse: AI saknar känslor och mänsklig inlevelse, vilket kan göra att dess texter känns opersonliga och saknar den subtilitet som en mänsklig skribent kan införliva.
 2. Kreativitet och originalitet: Även om AI kan vara kreativt, saknar det den unika kreativa förmågan och originella perspektiv som en mänsklig skribent kan erbjuda.
 3. Förståelse av kontext: AI kan ha svårigheter att förstå kontext och nyanser i vissa situationer, vilket kan leda till felaktiga tolkningar eller missförstånd i texten.
 4. Etik och värderingar: AI-genererade texter reflekterar inte moraliska eller etiska värderingar på samma sätt som en mänsklig skribent. Det kan skapa potentiella problem när det gäller att hantera känsliga ämnen.
 5. Fakta och information: AI-texter skrivs ofta baserat på info som hittas av sökmotoron. Det finns dock inget som garanterar att informationen som skrivs är korrekt, man måste alltid dubbelkolla faktan som uppges i texterna.

Mänskliga skribenters styrkor

Om ni frågar oss här på SEO Content Services överväger mänskliga skribenters styrkor fortfarande fördelarna hos AI som kan skriva texter. Anledningarna är många, nedan finner du de viktigaste punkterna enligt oss.

 1. Kreativitet och originalitet: Mänskliga skribenter har en unik förmåga att införliva kreativitet och originalitet i sina texter, vilket gör dem mer engagerande och unika.
 2. Känslomässig intelligens: Mänskliga skribenter kan förstå och uttrycka känslor på ett sätt som AI ännu inte kan replikera fullständigt. Detta gör texterna mer empatiska och anpassade till specifika målgrupper.
 3. Kontextuell förståelse: Människor har en naturlig förmåga att förstå och tolka komplexa kontexter och nyanser i ett ämne, något som AI fortfarande har svårt med.
 4. Etiska och moraliska överväganden: Mänskliga skribenter kan navigera genom etiska dilemman och integrera moraliska värderingar på ett sätt som AI ännu inte kan göra självständigt.
 5. Inhämtning och granskning av fakta: En människa kan enklare se vilka sidor som är värda att hämta hem information ifrån. AI har svårt att urskilja seriösa från oseriösa aktörer och kan därför presentera felaktig informatino i sina texter.
 6. SEO: Även om ChatGPT vet vad SEO är kan den inte alltid anpassa texterna baserat på vad som funkar i ett särskilt land. AI har fortfarande svårt med mindre språk, även om den behärskar engelska rätt bra. Idag är en SEO konsult fortfarande bättre för den som vill få sin webbplats att växa.

Vill du skriva texter med AI?

Om du är intresserad av att prova AI för att skriva texter finns ett par saker som kan vara bra att känna till i förväg. Det är inte alltid så lätt som att bara säga åt Chat GPT eller Bard att skriva en text åt dig, du behöver instruera korrekt också.

Tänk på detta när du ska skriva AI texter:

 • Var övertydlig. AI kan skriva text, men det är inte alltid den följer dina instruktioner. Chat GPT, till exempel, har aldrig följt våra instruktioner gällande textens längd när vi har provat. Ber man om en artikel på 1 000 ord finns ingen garanti att texten faktiskt blir så lång. ChatGPT på svenska vill helst korta ner det hela och brukar ge oss ungefär hälften av det vi bett om.
 • AI behärskar inte svenska felfritt. När du skriver med Chat GPT på svenska brukar det ofta resultera i många språkliga fel. Det handlar om versaler enligt engelskans struktur, grammatiska fel och direktöversatta meningar med engelsk struktur på orden. Om du vill att AI ska skriva svenska texter behöver korrekturläsa och ofta skriva om text. Vi är experter på det och erbjuder redigering där vi kan skriva om text som skapats av AI-verktyg.
 • Sätt rubriker i förväg. Genom att själv sätta dina rubriker kommer AI texterna bli bättre eftersom att du begränsar AI-verktygets svängrum. Med tydliga rubriker vet exempelvis ChatGPT eller Bard exakt vad som ska behandlas. Har du mer generella rubriksättningar kan texten sväva iväg och tappa relevans.

Sammanfattning

AI som ChatGPT är på frammarsch, vägen fram är dock lång. Det finns fortfarande väldigt många förbättringsområden och än idag är den mänsklige skribenten bättre, både faktamässigt och inom andra aspekter.

Den som är på jakt efter kvantitet snarare än kvalitet kan dock komma att uppskatta AI-verktygen som underlättar i vardagen. Om du vill undervisa dig själv rekommenderar vi dig att läsa på om vertygen, hur man använder dem och vad som är bra att granska när det gäller texterna. Läs mer om ChatGPT så kanske du blir nästa AI-trollkarl!